Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก... (07 มิ.ย. 2566)  
*** แบบประเมินเมินความคิดเห็นของประชาชน โครงการกู้เงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจ... (07 มิ.ย. 2566)  
แบบประเมินความพึงพอใต 2565 (31 พ.ค. 2566)  
ประกาศ แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญุ653-1 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ654-11 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ653-21 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ653-3 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ653-2 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ652-1 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญุุ651-1 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญุ653-1 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ652ครั้ง 1 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา เรียกประชุม 65 ครั้งแรก (29 พ.ค. 2566)
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 พ.ค. 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์และว... (08 พ.ค. 2566)
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gi... (02 พ.ค. 2566)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (03 เม.ย. 2566)
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผ... (01 มี.ค. 2566)
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงา... (02 ก.พ. 2566)
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดสินและะสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 (25 ม.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่... (18 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวจกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2566 (17 ม.ค. 2566)
ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (10 ม.ค. 2566)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนโรงเรือนสิ่... (06 ม.ค. 2566)
แผนภูมิโครงสร้างสาวนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (09 ธ.ค. 2565)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่... (09 ธ.ค. 2565)
ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งใ... (09 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่... (09 ธ.ค. 2565)
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2566 (23 พ.ย. 2565)
รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2565) (23 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (11 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ... (10 พ.ย. 2565)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564 งวดวันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึงวั... (07 พ.ย. 2565)
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (12 ต.ค. 2565)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (23 ก.ย. 2565)
รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (23 ก.ย. 2565)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตราฐาน มข.2527 บ้านแอมเจริญ ห... (08 ก.ย. 2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 (10 ส.ค. 2565)
รับโอนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (11 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เรียน ผู้ชำระภาษีที่เคารพทุกท่าน เนื่องจาก มีผู้มาติดต่อเป็นจำน... (04 ก.ค. 2565)
ผลการดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เเพื่อสร้างการรับรู้เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติด... (22 มิ.ย. 2565)
คำสั่งศุนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในว... (22 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานเรื่อง จำหน่ายคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด (22 มิ.ย. 2565)
จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 37 รายการ (14 มิ.ย. 2565)
บันทึกการรายงานผลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า) (09 มิ.ย. 2565)
ประกาศมาตารการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน (09 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมันวิสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 3 (09 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมันวิสามัญ สมัย3 ครั้งที่ 2 (09 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันรายงานการประชุม สมันวิสามัญ สมัย2 ครั้งที่ 1 (09 มิ.ย. 2565)
คำสั่ง กำหนดมาตรากรควบคุมกรแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธ... (09 มิ.ย. 2565)
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น (08 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน นโยบาย เขตปลอดบุหรี่ (08 มิ.ย. 2565)
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย จากการสำรวจและร้องเรียน ปี 2564 (08 มิ.ย. 2565)
ผลการประเมินความพึงพอใจ และการสรุปประเมินผลเสนอผู้บริหารปละกาศให้ประชาชนทราบ (07 มิ.ย. 2565)
ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่องค์การบริหารส (06 มิ.ย. 2565)
ประกาศ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้าย... (06 มิ.ย. 2565)
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บ... (06 มิ.ย. 2565)
คำสั่ง อบต.โคกจาน (06 มิ.ย. 2565)
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (06 มิ.ย. 2565)
รายชื่อกลุ่มผู้มรภาวะพึ่งพิงที่หน่วยบริกสนบันทึกทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่ (06 มิ.ย. 2565)
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการให้บริการประชาชน ณ. จุดรับบริการ อบต.โคกจาน (31 พ.ค. 2565)
ลิงค์ ขอน้ำ ออนไลน์ แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน... (31 พ.ค. 2565)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้มารับบริการ ณ. จุดบริการขององค์การบร... (31 พ.ค. 2565)
มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือ การประชาคมท้องถิ่น และนำข้อมูลจากการรับ ฟังคว... (31 พ.ค. 2565)
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ (27 พ.ค. 2565)
ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวน ครั้งที่ 2 พ.ศ . 2565 (26 พ.ค. 2565)
ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ . 2565 (26 พ.ค. 2565)
ติดตามแผน (26 พ.ค. 2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน)2566-2570 (26 พ.ค. 2565)
รายงานการดำเนินการมอบถุงยังชีพและเงินให้กับผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบ... (24 พ.ค. 2565)
รายงานผลงานการดำเนินงานตามโครงการ ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปี ... (24 พ.ค. 2565)
ส่งแบบสำรวจข้อมูลความต้องการซ่อม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสหรับผู้ด้อยโอกาส (24 พ.ค. 2565)
เบอร์โทรศัพท์ คณะผู้บริหาร อบต.โคกจาน (24 พ.ค. 2565)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-12 บ้าน... (24 พ.ค. 2565)
ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีจำประมาณ 2565... (24 พ.ค. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (29 เม.ย. 2565)
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565 (28 เม.ย. 2565)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2565 (28 เม.ย. 2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565ไตรมาศที่2 (26 เม.ย. 2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565ไตรมาศที่1 (26 เม.ย. 2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (26 เม.ย. 2565)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 (21 มี.ค. 2565)
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2... (15 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (04 มี.ค. 2565)
แบบฟอร์ม ขอน้ำดื่ม (04 มี.ค. 2565)
คำแถลงนโยบาย ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน นายปัญญากร สามทอง นายกองค์กา... (11 ม.ค. 2565)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ.วันที่ 30 กันยายน 2564 (07 ม.ค. 2565)
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (07 ม.ค. 2565)
งบแสดงฐานนะการเงิน งบรายรับรายจ่าย และงบอื่นๆ ประจำปี 2564 (07 ม.ค. 2565)
รายงานแสดงงบการเงิยและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 (07 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏ... (16 ธ.ค. 2564)
ข้อเสนอโครงกรฟื้นฟูเศรษกิจและสังคมผละกระทบจากโควิด 19 บ้านโนนยาง / บ้านน้อย (15 ธ.ค. 2564)
ข้อเสนอโครงกรฟื้นฟูเศรษกิจและสังคมผละกระทบจากโควิด 19 ขุด ลอก (15 ธ.ค. 2564)
คู่มือ การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่ยหรือผู้บริหา... (09 ธ.ค. 2564)
แบบยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบต. 64 (09 ธ.ค. 2564)
การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้ง (12 พ.ย. 2564)
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564 (09 พ.ย. 2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) (09 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะกรรมการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (ห้องเก็บเอก... (03 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

แบบสรุปผลการจัดกิจกรรม วั... (07 มิ.ย. 2566)  

กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ (07 มิ.ย. 2566)  

รายงานผลการดำเนินงานรายไต... (12 พ.ค. 2566)  

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร (09 พ.ค. 2566)

(02 พ.ค. 2566)

(02 พ.ค. 2566)

(02 พ.ค. 2566)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือติด... (07 มี.ค. 2566)

ประชาคมระดับตำบล 2566 (08 ก.พ. 2566)

จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุ... (02 ก.พ. 2566)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พ... (25 ม.ค. 2566)

โครงการประชาคมหมู่บ้านทั้... (24 ม.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวจกำห... (17 ม.ค. 2566)

จุดตรวจให้บริการประชาชน 2... (16 ม.ค. 2566)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 25... (16 ม.ค. 2566)

วันเด็กแห่งชาต 2566 (12 ม.ค. 2566)

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่... (09 ม.ค. 2566)

การประชุมถ่ายทอดนโยบาย สร... (29 ธ.ค. 2565)

การรณรงค์จัดทำขยะเปียกลดโ... (11 พ.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำร... (11 พ.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์ รายงานการสำ... (10 พ.ย. 2565)

รายงานการประเมินผลการควบค... (07 พ.ย. 2565)

ออกสำรวจพื้นที่ ถนนเกิดกา... (30 ต.ค. 2565)

กิจกรรมสถนนสายวัฒนธรรมตำบ... (25 ต.ค. 2565)

ชาวตำบลโคกจาน ยินดีต้อนรั... (20 ต.ค. 2565)

กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมตำบล... (20 ต.ค. 2565)

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อกา... (27 ก.ย. 2565)

ออกสำรวจพื้นที่ ถนนเกิดกา... (27 ก.ย. 2565)

ประกาศสำนักงานการปฏิบัติร... (20 ก.ย. 2565)

งานบริการพี่น้อง ลงทะเบีย... (14 ก.ย. 2565)

โรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านไร... (09 ส.ค. 2565)

(08 ส.ค. 2565)

ความแตกต่างของ "โรคฝีดาษล... (08 ส.ค. 2565)

(08 ส.ค. 2565)

สสจ.อุบลฯ เตือน โรคพิษสุน... (08 ส.ค. 2565)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิ... (26 ก.ค. 2565)

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภ... (22 ก.ค. 2565)

สืบสานอนุรักษ์งานประเพณีเ... (22 ก.ค. 2565)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ โ... (19 ก.ค. 2565)

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเ... (18 ก.ค. 2565)

อบรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเร... (18 ก.ค. 2565)

คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองอ่า... (07 ก.ค. 2565)

กิจกรรมเคารพธงชาติ (04 ก.ค. 2565)

กิจกรรมมอบสวัสดิการ สมชิก... (01 ก.ค. 2565)

ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (27 มิ.ย. 2565)

วาตะภัย (23 มิ.ย. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจ... (23 มิ.ย. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจ... (23 มิ.ย. 2565)

ผลการดำเนินการรณรงค์ประชา... (22 มิ.ย. 2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก องค... (22 มิ.ย. 2565)

ข่าวรับสมัครงาน บ้านตระ... (22 มิ.ย. 2565)

วาตภัย (14 มิ.ย. 2565)

ศูนย์บริการร่วมระหว่าง อบ... (09 มิ.ย. 2565)

มาตราการความพร้อมโควิดเข้... (09 มิ.ย. 2565)

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ... (08 มิ.ย. 2565)

เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ... (08 มิ.ย. 2565)

กิจกรรมฉีดพุ่นฆ่าเชื้อเพื... (08 มิ.ย. 2565)

กิจกรรมฉีดพุ่นฆ่าเชื้อเพื... (08 มิ.ย. 2565)

กิจกรรมปลูกมันสำปะหลัง อป... (08 มิ.ย. 2565)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (08 มิ.ย. 2565)

(08 มิ.ย. 2565)

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน... (08 มิ.ย. 2565)

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาก... (08 มิ.ย. 2565)

โครงการควบคุมการขาดสารไอโ... (08 มิ.ย. 2565)

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย... (08 มิ.ย. 2565)

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล... (08 มิ.ย. 2565)

บริการน้ำดื่มให้ประชาชนใน... (08 มิ.ย. 2565)

ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุ... (07 มิ.ย. 2565)

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้... (07 มิ.ย. 2565)

กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์... (07 มิ.ย. 2565)

กลุ่มไร่ดง Herb มีผลิตภัณ... (07 มิ.ย. 2565)

กลุ่มจ่อม แหนม บ้านไร่ดง ... (07 มิ.ย. 2565)

ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่... (06 มิ.ย. 2565)

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโ... (06 มิ.ย. 2565)

มีกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเ... (02 มิ.ย. 2565)

เบอร์โทรศัพท์ อบต. โคกจาน... (02 มิ.ย. 2565)

ซ้อมบำรุงไฟฟ้าชำรุด ม10 (02 มิ.ย. 2565)

พิธีเปิดศูนย์ปล่อยแถว อำเ... (01 มิ.ย. 2565)

ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ... (01 มิ.ย. 2565)

นื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชน... (01 มิ.ย. 2565)

มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้... (01 มิ.ย. 2565)

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในก... (31 พ.ค. 2565)

ลิงค์ ขอน้ำ ออนไลน์ แบบฟ... (31 พ.ค. 2565)

ซ้อมบำรุงไฟฟ้าสารธารณะ ตา... (31 พ.ค. 2565)

มีการประชุมรับฟังความคิด... (31 พ.ค. 2565)

ปลูกมัน อปพร.ตำบลโคกจาน ... (26 พ.ค. 2565)

กิจกรรม:ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื... (24 พ.ค. 2565)

แบบฟร์อม ต่างๆ (24 พ.ค. 2565)

เบอร์โทรศัพท์ คณะผู้บริหา... (24 พ.ค. 2565)

จุดตรวจ ช่วงเทศกาล (24 พ.ค. 2565)

กิจกรรมทำความสะอาด (Big ... (24 พ.ค. 2565)

การาฝึกอบรมภายใต้โครงการพ... (24 พ.ค. 2565)

มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหล... (24 พ.ค. 2565)

ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูง... (24 พ.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พ... (24 พ.ค. 2565)

"เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างค... (24 พ.ค. 2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖... (24 พ.ค. 2565)

นพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ... (30 มี.ค. 2565)

(21 มี.ค. 2565)

รายงานการตรวจสอบรายงานการ... (15 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาศ2(เดือนมกราคม 2566-เดื... (03 เม.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านแอมเจริญ (29 มี.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้านนาตาล (29 มี.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสว่าง หมู่ 9 (29 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านน้อย หมู่ 8 (29 มี.ค. 2566)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (22 มี.ค. 2566)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายใน อบต.โคกจาน (10 มี.ค. 2566)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.โคกจาน (10 มี.ค. 2566)
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ภายใน อบต.โคกจาน (09 มี.ค. 2566)
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการ อบต.โคกจาน (09 มี.ค. 2566)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 บ้านไร่ดง (20 ก.พ. 2566)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านแอมเจริญ (20 ก.พ. 2566)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 3 บ้านโคกจาน (20 ก.พ. 2566)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายใหล่ทาง หมู่ 3 บ้านโคกจาน (20 ก.พ. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566ไตรมาศ1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )... (11 ม.ค. 2566)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (31 ต.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565ไตรมาศ4 (กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565 ... (11 ต.ค. 2565)
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ ตันกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัต... (27 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข.๒๕๒๗ ลำห้วยยาง หมู่ 1... (16 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ตัน (16 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับโอนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (11 ก.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรส... (12 ก.พ. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (22 ธ.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแห... (11 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (สอบ... (04 ส.ค. 2560)
ภาคผนวคแนบท้ายประกาศ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โค... (16 พ.ค. 2556)
ประกาศการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โคกจาน) (16 พ.ค. 2556)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (06 มิ.ย. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th