Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัญจร ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ศาลากลางบ้านนาตาล ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืช... (04 ธ.ค. 2560)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต. โคกจาน (24 พ.ย. 2560)  
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษษราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต (10 พ.ย. 2560)  
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษษราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (10 พ.ย. 2560)
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษษราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (10 พ.ย. 2560)
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒ... (10 พ.ย. 2560)
คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. โคกจาน (10 พ.ย. 2560)
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (06 พ.ย. 2560)
ผลดำเนินงานการจ่ายจากเงินรายรับ (02 พ.ย. 2560)
ประกาศงบแสดงการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับอื่นๆ (02 พ.ย. 2560)
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมา... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (17 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ตำบลโคกจาน ประจำปี 2561 (12 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่่อเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ (12 ต.ค. 2560)
ประกาศ การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน ตำบลโคกจาน 2560 (09 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ( ปีงบประมาณ 2560-2563) (05 ต.ค. 2560)
ประกาศ รายงานแสดงผลดำเนินงานรับ-จ่าย 1 เม.ย - 30 มิถุนายน 60 ไตรมาส 3 (05 ต.ค. 2560)
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานด้าน รับ - จ่าย 1 เม.ย. - 30 มิถุนายน 2560 (05 ต.ค. 2560)
ประกาศ รายงานผล (05 ต.ค. 2560)
ตรวจสอบควบคุมภายใน (04 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมสัญจร ประจำเดือนธัน... (04 ธ.ค. 2560)  

อ.บ.ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผ... (28 พ.ย. 2560)  

เคารพธงชาติ อบต . โคกจาน... (23 พ.ย. 2560)  

โครงการประชาสัมพันธ์การจั... (23 พ.ย. 2560)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสม... (14 พ.ย. 2560)

โครงการปรับพฤติกรรมการกิน... (09 พ.ย. 2560)

โครงการการกินการใช้สมุนไพ... (09 พ.ย. 2560)

เคารพธงชาติ คณะผู้บริหาร/... (06 พ.ย. 2560)

หยุดการคอร์รัชั่น อบต. โค... (06 พ.ย. 2560)

ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน... (24 ต.ค. 2560)

โครงการอบรมน้อมนำหลักปรัช... (05 ต.ค. 2560)

โครงการอบรมน้อมนำหลักปรัช... (05 ต.ค. 2560)

องค์การบริหารส่วตำบลโคกจา... (26 เม.ย. 2560)

โครงการจัดกิจกรรมวันครอบค... (26 เม.ย. 2560)

อบต .โคกจานเข้าร่วม วันแ... (15 ส.ค. 2559)

วันแม่แห่ชาติ อบต.โคกจาน ... (15 ส.ค. 2559)

โครงการหมู่บ้านลอดยาเสพติ... (09 ส.ค. 2559)

English Camp SaphueKokjan... (21 ก.ค. 2559)

ประเพณีหล่อเทียนและแห่เที... (18 ก.ค. 2559)

เชิญชวนร่วม ออกเสียงประชา... (14 ก.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ปี60 (05 ต.ค. 2560)  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 59 (29 ก.ย. 2559)  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 59 (29 ก.ย. 2559)  
การสรุปผลการดำเนินการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 59 (02 ก.ย. 2559)
รายงานการปฏิบัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (27 ต.ค. 2558)
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 (09 ต.ค. 2558)
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (09 ต.ค. 2558)
แบบรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (09 ต.ค. 2558)
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (09 ต.ค. 2558)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มิถนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (07 ต.ค. 2558)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (07 ต.ค. 2558)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม ปีงบประมาณ 2557 (07 ต.ค. 2558)
รายงานผลการปฏิบัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัจ้าง กันยายน งบประมาณ ปี พ.ศ.2557 (07 ต.ค. 2558)
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (07 ต.ค. 2558)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2558 (07 ต.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2558 (07 ต.ค. 2558)
สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - ภาชนะโอ่งเก็บน้ำ (แบบคอนกรีต) ความจุไม่น้อยก... (06 มิ.ย. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-6021 โทรสาร : 0-4529-6021 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th