Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ 2566- 2570 ครั้งที่ 1/2567 (10 ก.ค. 2567)  
ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ังให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจาก... (17 มิ.ย. 2567)  
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองทองถิ (13 มิ.ย. 2567)  
ประมวลจริยธรรม (13 มิ.ย. 2567)
ประกาศ เรื่อง มาตราทางคุณธรรมและจริยธรรมข (13 มิ.ย. 2567)
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ครั้งที่ 1/2567 (07 มิ.ย. 2567)
รายงานการประชุมสมัย 2567 (07 มิ.ย. 2567)
รายงานการประชุมสมัยที่/วิสามัญ 2566 (07 มิ.ย. 2567)
รายงานประชุม สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 2566 (07 มิ.ย. 2567)
24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ (24 พ.ค. 2567)
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพการในเขต อปท. (13 พ.ค. 2567)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ที่ 2 เดือน ม.ค. ... (05 เม.ย. 2567)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 (01 เม.ย. 2567)
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (01 เม.ย. 2567)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประจำปีงบป... (01 เม.ย. 2567)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (01 เม.ย. 2567)
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 (01 เม.ย. 2567)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 (01 เม.ย. 2567)
การสร้างวัฒนธรรมไม่ให้และไม่รับของขวัญ No gift policy 2567 (01 เม.ย. 2567)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมา... (31 มี.ค. 2567)
การสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ. 67 (12 มี.ค. 2567)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้น... (06 มี.ค. 2567)
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายง... (06 มี.ค. 2567)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้น... (06 มี.ค. 2567)
สรุปโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (โดยนา... (05 มี.ค. 2567)
ขอเชิญผู้เข้ารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการประเมินความโปร่งใสในการบริหารงาน ๒๕๖๗... (28 ก.พ. 2567)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั... (14 ก.พ. 2567)
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต... (14 ก.พ. 2567)
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (07 ก.พ. 2567)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (07 ก.พ. 2567)
RE X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผ... (01 ก.พ. 2567)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญุ663-1 (01 ก.พ. 2567)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ664-1 (01 ก.พ. 2567)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ663-3 (01 ก.พ. 2567)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ663-2 (01 ก.พ. 2567)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ662-1 (01 ก.พ. 2567)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ661 (01 ก.พ. 2567)
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญุุ661 (01 ก.พ. 2567)
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ652ครั้ง 1 (01 ก.พ. 2567)
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 661-1 - (01 ก.พ. 2567)
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 661- 2 (01 ก.พ. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชุรุด เสื่อมสภาพ ประจ... (23 ม.ค. 2567)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค 2566 (11 ม.ค. 2567)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย 2566 (11 ม.ค. 2567)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (11 ม.ค. 2567)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง /มาตราฐานหลักเกณฑ์ปฏ... (04 ม.ค. 2567)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏ... (02 ม.ค. 2567)
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gi... (27 ธ.ค. 2566)
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gi... (27 ธ.ค. 2566)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (26 ธ.ค. 2566)
ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (12 ธ.ค. 2566)
ลานกีฬา/สนามกีฬา ภายในตำบลโคกจาน (10 ธ.ค. 2566)
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น (06 ธ.ค. 2566)
รายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (30 พ.ย. 2566)
แบบสำรวจช่วยคนพิการที่ประสบภัยหนาว (22 พ.ย. 2566)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานที่เริ่มต้นจากประเภ... (22 พ.ย. 2566)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้สอบคัดเลือกพนักงานสาวนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน... (22 พ.ย. 2566)
ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... (16 พ.ย. 2566)
ประกาศจัดตั้งบริการร่วม/ศูนย์บริเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) (14 พ.ย. 2566)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศุนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Ser... (14 พ.ย. 2566)
ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... (11 พ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นๆ (10 พ.ย. 2566)
ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรารบจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (10 พ.ย. 2566)
ประกศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 /2566 (10 พ.ย. 2566)
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2566 (07 พ.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ต้านยาเสพติด (02 พ.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ (02 พ.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (02 พ.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน (02 พ.ย. 2566)
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง... (02 พ.ย. 2566)
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ (30 ต.ค. 2566)
ประศรายชื่อ กำหนดเขตระบาดชั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกีน ในโค กระบือ (30 ต.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งต... (30 ต.ค. 2566)
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (19 ต.ค. 2566)
ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (18 ต.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (17 ต.ค. 2566)
รายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ (13 ต.ค. 2566)
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา 2566 (11 ต.ค. 2566)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (10 ต.ค. 2566)
รายงานผลการดำเนินโครงการชุมชนปลอดภัยใส่ใจสุขภาพเต้นแอโรบิคลดโรคลดพุง (06 ต.ค. 2566)
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (02 ต.ค. 2566)
ข้อมูลสถิติการให้บริการ 2566 (02 ต.ค. 2566)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบ... (02 ต.ค. 2566)
รายงานผลดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รร.บ้านแอมเจริญ (29 ก.ย. 2566)
รายงานผลกำารดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนและโรงเรียน (29 ก.ย. 2566)
รายงานการดำเนินงานโครงการป้องภัยร้าย ไข้เลือดออกในโรงเรียน (29 ก.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาภัยสุขภาพ (กรณีระบาด) (29 ก.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินโครงการโรคไข้หวัดใหญ่ (29 ก.ย. 2566)
รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก ศพด.อบต.โคกจาน (22 ก.ย. 2566)
แผนการดูแลผู้สูงอายุ 2 (13 ก.ย. 2566)
แผนการดูแลผู้สูงอายุ (13 ก.ย. 2566)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายง... (12 ก.ย. 2566)
ประกาศใช้แผนการใช้พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ครั้งที่ ... (12 ก.ย. 2566)
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ อบต. (ได้รับเบี้ยังชีพและไม่ได้รับเบี้ยย... (11 ก.ย. 2566)
ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น (13 ส.ค. 2566)
ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ... (10 ส.ค. 2566)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง /สรุปผลการประเมินองค... (09 ส.ค. 2566)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2564-2566 (Cฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 3) พ... (19 ก.ค. 2566)
ขอเชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (30 มิ.ย. 2566)
มีการจัดทำบัตรไห้คนพิการ (27 มิ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไ... (27 มิ.ย. 2567)  

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (26 มิ.ย. 2567)  

โครงการอบรมชมรมผู้สูงอายุ... (26 มิ.ย. 2567)  

26 มิถุนายน 2567 วันต่อต้... (26 มิ.ย. 2567)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (12 มิ.ย. 2567)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (29 พ.ค. 2567)

วันป่าชุมชนแห่งชาติ (24 พ.ค. 2567)

รณรงค์ให้ใช้คอกกั้นในเด็ก... (13 พ.ค. 2567)

ลิ้ง ขอความอนุเคราะห์ ซ้อ... (22 เม.ย. 2567)

ลิ้งขอน้ำดื่ม อุปโภค - บร... (22 เม.ย. 2567)

กิจกรรมงานกีฬาต้านยาเสพติ... (11 มี.ค. 2567)

งานกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลโ... (11 มี.ค. 2567)

สรุปโครงการพัฒนาด้านโครงส... (05 มี.ค. 2567)

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก... (10 ก.พ. 2567)

เชิญชวนสมัคร อาสาสมัครท้อ... (05 ก.พ. 2567)

ประชาคมระดับตำบล 2567 (19 ม.ค. 2567)

กิจกรรมวันเด้กแห่งชาติ ปร... (19 ม.ค. 2567)

ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินอ... (12 ธ.ค. 2566)

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้... (24 ต.ค. 2566)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จ... (23 ส.ค. 2566)

ประเพณฯีแห่เทียนพรรษา ตำบ... (07 ส.ค. 2566)

การประชุมสภาท้องถิ่น (13 ก.ค. 2566)

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (12 ก.ค. 2566)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (07 ก.ค. 2566)

ขอเชิญชวนประชาชนนำสุนัขแล... (30 มิ.ย. 2566)

รายชื่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิ... (21 มิ.ย. 2566)

ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาส... (15 มิ.ย. 2566)

นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้อ... (15 มิ.ย. 2566)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ... (15 มิ.ย. 2566)

ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับคน... (14 มิ.ย. 2566)

สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 (14 มิ.ย. 2566)

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรัก... (13 มิ.ย. 2566)

มาตราการควบคุมโรค กรณีพบผ... (13 มิ.ย. 2566)

Spot map โรคไข้เลือดออก อ... (13 มิ.ย. 2566)

แบบสรุปผลการจัดกิจกรรม วั... (07 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ (07 มิ.ย. 2566)

รายงานผลการดำเนินงานรายไต... (12 พ.ค. 2566)

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร (09 พ.ค. 2566)

(02 พ.ค. 2566)

(02 พ.ค. 2566)

(02 พ.ค. 2566)

ออกสำรวจเก็บภาษีประจำปี ... (18 เม.ย. 2566)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือติด... (07 มี.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์ ... (03 มี.ค. 2566)

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก... (10 ก.พ. 2566)

ประชาคมระดับตำบล 2566 (08 ก.พ. 2566)

เชิญชวน อาสมัครท้องถิ่นรั... (05 ก.พ. 2566)

จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุ... (02 ก.พ. 2566)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พ... (25 ม.ค. 2566)

โครงการประชาคมหมู่บ้านทั้... (24 ม.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวจกำห... (17 ม.ค. 2566)

จุดตรวจให้บริการประชาชน 2... (16 ม.ค. 2566)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 25... (16 ม.ค. 2566)

วันเด็กแห่งชาต 2566 (12 ม.ค. 2566)

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโ... (09 ม.ค. 2566)

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่... (09 ม.ค. 2566)

การประชุมถ่ายทอดนโยบาย สร... (29 ธ.ค. 2565)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ... (15 พ.ย. 2565)

การรณรงค์จัดทำขยะเปียกลดโ... (11 พ.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำร... (11 พ.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์ รายงานการสำ... (10 พ.ย. 2565)

รายงานการประเมินผลการควบค... (07 พ.ย. 2565)

ออกสำรวจพื้นที่ ถนนเกิดกา... (30 ต.ค. 2565)

กิจกรรมสถนนสายวัฒนธรรมตำบ... (25 ต.ค. 2565)

ชาวตำบลโคกจาน ยินดีต้อนรั... (20 ต.ค. 2565)

กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมตำบล... (20 ต.ค. 2565)

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อกา... (27 ก.ย. 2565)

ออกสำรวจพื้นที่ ถนนเกิดกา... (27 ก.ย. 2565)

ประกาศสำนักงานการปฏิบัติร... (20 ก.ย. 2565)

งานบริการพี่น้อง ลงทะเบีย... (14 ก.ย. 2565)

โรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านไร... (09 ส.ค. 2565)

(08 ส.ค. 2565)

ความแตกต่างของ "โรคฝีดาษล... (08 ส.ค. 2565)

(08 ส.ค. 2565)

สสจ.อุบลฯ เตือน โรคพิษสุน... (08 ส.ค. 2565)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิ... (26 ก.ค. 2565)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู... (25 ก.ค. 2565)

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภ... (22 ก.ค. 2565)

สืบสานอนุรักษ์งานประเพณีเ... (22 ก.ค. 2565)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ โ... (19 ก.ค. 2565)

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเ... (18 ก.ค. 2565)

อบรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเร... (18 ก.ค. 2565)

คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองอ่า... (07 ก.ค. 2565)

กิจกรรมเคารพธงชาติ (04 ก.ค. 2565)

กิจกรรมมอบสวัสดิการ สมชิก... (01 ก.ค. 2565)

ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (27 มิ.ย. 2565)

วาตะภัย (23 มิ.ย. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจ... (23 มิ.ย. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจ... (23 มิ.ย. 2565)

ผลการดำเนินการรณรงค์ประชา... (22 มิ.ย. 2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก องค... (22 มิ.ย. 2565)

ข่าวรับสมัครงาน บ้านตระ... (22 มิ.ย. 2565)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (19 มิ.ย. 2565)

วาตภัย (14 มิ.ย. 2565)

ศูนย์บริการร่วมระหว่าง อบ... (09 มิ.ย. 2565)

มาตราการความพร้อมโควิดเข้... (09 มิ.ย. 2565)

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ... (08 มิ.ย. 2565)

เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ... (08 มิ.ย. 2565)

กิจกรรมฉีดพุ่นฆ่าเชื้อเพื... (08 มิ.ย. 2565)

กิจกรรมฉีดพุ่นฆ่าเชื้อเพื... (08 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (01 เม.ย. 2567)  
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ณ 31 มีนาคม 2567 (01 เม.ย. 2567)  
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 (01 เม.ย. 2567)  
การสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ. 67 (12 มี.ค. 2567)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค 2566 (11 ม.ค. 2567)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย 2566 (11 ม.ค. 2567)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (11 ม.ค. 2567)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (26 ธ.ค. 2566)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายใน หมู่บ้าน ม.9 (03 ก.ค. 2566)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมศาลานาบุญ ม.7 (03 ก.ค. 2566)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้าง หอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายเส... (03 ก.ค. 2566)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา สร้างห้องน้ำบริเวณศาลานาบุญม.7 (03 ก.ค. 2566)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมศาลานา... (03 ก.ค. 2566)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขยายท่อเมนต์ป... (03 ก.ค. 2566)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หอกระจายข่าว ... (03 ก.ค. 2566)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สร้างห้องน้ำบ... (03 ก.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาศ4(เดือนกรกฎาคม 2566-เด... (01 ก.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาศ3(เดือนเมษายน 2566-เดื... (01 ก.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาศ2(เดือนมกราคม 2566-เดื... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านแอมเจริญ (29 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับโอนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (11 ก.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรส... (12 ก.พ. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (22 ธ.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแห... (11 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (สอบ... (04 ส.ค. 2560)
ภาคผนวคแนบท้ายประกาศ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โค... (16 พ.ค. 2556)
ประกาศการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โคกจาน) (16 พ.ค. 2556)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (06 มิ.ย. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th