Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ(ผู้ช่วยคร... (18 ส.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแห... (11 ส.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (สอบ... (04 ส.ค. 2560)  
แบบขอลาออกจากราชการ ลก.1-3 (03 ส.ค. 2560)
แบบพักราชการ พอก.1-3 (03 ส.ค. 2560)
แบบลงโทษทางวินัย ลท.1-7 (03 ส.ค. 2560)
แบบสอบสวนทางวินัย (03 ส.ค. 2560)
รายงานผลการตรวจรับรองมาตราฐานการปฏิบัติรตาชการ 4 ด้าน (13 มิ.ย. 2560)
บทสรุปผู้บริหาร ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.โคกจาน (13 มิ.ย. 2560)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก่้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงครั้งที่ 5 )... (12 มิ.ย. 2560)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก่้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงครั้งที่ 4 )... (12 มิ.ย. 2560)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก่้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) 2559 (12 มิ.ย. 2560)
ระยะเวลาการสอบสวนวินัย ๒๕๕๙ (25 ม.ค. 2560)
ประกาศคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแห... (23 ม.ค. 2560)
สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายประโยชน์ตอบแทน (เงินรางวัลประจำปี) (20 ม.ค. 2560)
ระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง (10 ม.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2559 ตำบลโคกจาน... (06 ก.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ให้บริการอินเตอร์ฟรีแก่ประชาชน (07 มิ.ย. 2559)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล (07 มิ.ย. 2559)
แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการของ อบต.โคกจาน (07 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วตำบลโคกจา... (26 เม.ย. 2560)  

โครงการจัดกิจกรรมวันครอบค... (26 เม.ย. 2560)  

อบต .โคกจานเข้าร่วม วันแ... (15 ส.ค. 2559)  

วันแม่แห่ชาติ อบต.โคกจาน ... (15 ส.ค. 2559)

โครงการหมู่บ้านลอดยาเสพติ... (09 ส.ค. 2559)

English Camp SaphueKokjan... (21 ก.ค. 2559)

ประเพณีหล่อเทียนและแห่เที... (18 ก.ค. 2559)

เชิญชวนร่วม ออกเสียงประชา... (14 ก.ค. 2559)

ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบส... (06 ก.ค. 2559)

ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบส... (06 ก.ค. 2559)

โครงการปลูกต้นไม้ตามโครงก... (09 มิ.ย. 2559)

โครงการปลูกต้นไม้ตามโครงก... (09 มิ.ย. 2559)

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลโคกจ... (08 มิ.ย. 2559)

แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน... (07 มิ.ย. 2559)

โครงการประกวดหมู่บ้านตามห... (30 พ.ค. 2559)

โครงการอบรมให้ความรู้พัฒน... (11 ก.พ. 2559)

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ อ... (11 ม.ค. 2559)

การขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐ... (22 ธ.ค. 2558)

วันพ่อแห่งชาติ อบต.โคกจาน... (14 ธ.ค. 2558)

วันแม่แห่งชาติ ปี 58 อบต... (14 ธ.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 59 (29 ก.ย. 2559)  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 59 (29 ก.ย. 2559)  
การสรุปผลการดำเนินการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 59 (02 ก.ย. 2559)  
รายงานการปฏิบัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (27 ต.ค. 2558)
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 (09 ต.ค. 2558)
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (09 ต.ค. 2558)
แบบรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (09 ต.ค. 2558)
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (09 ต.ค. 2558)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มิถนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (07 ต.ค. 2558)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (07 ต.ค. 2558)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม ปีงบประมาณ 2557 (07 ต.ค. 2558)
รายงานผลการปฏิบัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัจ้าง กันยายน งบประมาณ ปี พ.ศ.2557 (07 ต.ค. 2558)
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (07 ต.ค. 2558)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2558 (07 ต.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2558 (07 ต.ค. 2558)
สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - ภาชนะโอ่งเก็บน้ำ (แบบคอนกรีต) ความจุไม่น้อยก... (06 มิ.ย. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-6021 โทรสาร : 0-4529-6021 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th