Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรสร... (12 ก.พ. 2561)  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างจังหวัดอุบลราชธานี (อบต) 2547 (07 ก.พ. 2561)  
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง คสข. ปี 60 / สัญญา/รายงานจัดซื้อ /จัดจ้าง/ราคสกลาง/ หมู่ท... (05 ม.ค. 2561)  
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง คสข. ปี 60 / สัญญา/รายงานจัดซื้อ /จัดจ้าง/ราคสกลาง/ หมู่ท... (05 ม.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง คสข. ปี 60 / สัญญา/รายงานจัดซื้อ /จัดจ้าง/ราคสกลาง/ หมู่ท... (05 ม.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง คสข. ปี 60 / สัญญา/รายงานจัดซื้อ /จัดจ้าง/ราคสกลาง/ หมู่ท... (05 ม.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง คสข. ปี 60 / สัญญา/รายงานจัดซื้อ /จัดจ้าง/ราคสกลาง/ (05 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเ... (29 ธ.ค. 2560)
ประชุมสัญจร ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ศาลากลางบ้านนาตาล ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืช... (04 ธ.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต. โคกจาน (24 พ.ย. 2560)
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษษราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต (10 พ.ย. 2560)
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษษราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (10 พ.ย. 2560)
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษษราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (10 พ.ย. 2560)
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒ... (10 พ.ย. 2560)
คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. โคกจาน (10 พ.ย. 2560)
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (06 พ.ย. 2560)
ผลดำเนินงานการจ่ายจากเงินรายรับ (02 พ.ย. 2560)
ประกาศงบแสดงการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับอื่นๆ (02 พ.ย. 2560)
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมา... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (17 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมสัญจร ประจำเดือนธัน... (04 ธ.ค. 2560)  

อ.บ.ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผ... (28 พ.ย. 2560)  

เคารพธงชาติ อบต . โคกจาน... (23 พ.ย. 2560)  

โครงการประชาสัมพันธ์การจั... (23 พ.ย. 2560)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสม... (14 พ.ย. 2560)

โครงการปรับพฤติกรรมการกิน... (09 พ.ย. 2560)

โครงการการกินการใช้สมุนไพ... (09 พ.ย. 2560)

เคารพธงชาติ คณะผู้บริหาร/... (06 พ.ย. 2560)

หยุดการคอร์รัชั่น อบต. โค... (06 พ.ย. 2560)

ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน... (24 ต.ค. 2560)

โครงการอบรมน้อมนำหลักปรัช... (05 ต.ค. 2560)

โครงการอบรมน้อมนำหลักปรัช... (05 ต.ค. 2560)

องค์การบริหารส่วตำบลโคกจา... (26 เม.ย. 2560)

โครงการจัดกิจกรรมวันครอบค... (26 เม.ย. 2560)

อบต .โคกจานเข้าร่วม วันแ... (15 ส.ค. 2559)

วันแม่แห่ชาติ อบต.โคกจาน ... (15 ส.ค. 2559)

โครงการหมู่บ้านลอดยาเสพติ... (09 ส.ค. 2559)

English Camp SaphueKokjan... (21 ก.ค. 2559)

ประเพณีหล่อเทียนและแห่เที... (18 ก.ค. 2559)

เชิญชวนร่วม ออกเสียงประชา... (14 ก.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม2560 (09 ม.ค. 2561)  
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2560 (09 ม.ค. 2561)  
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง คสข. ปี 60 / สัญญา/รายงานจัดซื้อ /จัดจ้าง/ราคสกลาง/ หมู่ท... (05 ม.ค. 2561)  
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง คสข. ปี 60 / สัญญา/รายงานจัดซื้อ /จัดจ้าง/ราคสกลาง/ หมู่ท... (05 ม.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง คสข. ปี 60 / สัญญา/รายงานจัดซื้อ /จัดจ้าง/ราคสกลาง/ หมู่ท... (05 ม.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง คสข. ปี 60 / สัญญา/รายงานจัดซื้อ /จัดจ้าง/ราคสกลาง/ หมู่ท... (05 ม.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง คสข. ปี 60 / สัญญา/รายงานจัดซื้อ /จัดจ้าง/ราคสกลาง/ (05 ม.ค. 2561)
แผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ปี60 (05 ต.ค. 2560)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 59 (29 ก.ย. 2559)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 59 (29 ก.ย. 2559)
การสรุปผลการดำเนินการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 59 (02 ก.ย. 2559)
รายงานการปฏิบัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (27 ต.ค. 2558)
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 (09 ต.ค. 2558)
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (09 ต.ค. 2558)
แบบรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (09 ต.ค. 2558)
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (09 ต.ค. 2558)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มิถนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (07 ต.ค. 2558)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (07 ต.ค. 2558)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม ปีงบประมาณ 2557 (07 ต.ค. 2558)
รายงานผลการปฏิบัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัจ้าง กันยายน งบประมาณ ปี พ.ศ.2557 (07 ต.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรส... (12 ก.พ. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (22 ธ.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแห... (11 ส.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (สอบ... (04 ส.ค. 2560)
ภาคผนวคแนบท้ายประกาศ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โค... (16 พ.ค. 2556)
ประกาศการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โคกจาน) (16 พ.ค. 2556)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (06 มิ.ย. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-6021 โทรสาร : 0-4529-6021 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th