Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การปกครองส่วน... (05 มิ.ย. 2563)  
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (04 มิ.ย. 2563)  
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่้งของ อบต.โคกจาน ลว 1 ม.ค 59 (02 มิ.ย. 2563)  
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการระดับตำแหน่งของ อบต.โคกจาน ลว 14 พ.ค. 63 (02 มิ.ย. 2563)
ประกาศกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของ อปท.ลว 14 พ.ค. 63 (02 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ โดยการขายทอดต... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2561-2563 (ฉบับที่ 4 2562) และ(ฉบับแก้ไขปร... (08 เม.ย. 2563)
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 (07 เม.ย. 2563)
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ2562 (07 เม.ย. 2563)
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 (07 เม.ย. 2563)
ข่าวประชาสัมันธ์การยื่นขอรับเงินคืนประกันการใช้ไฟ ผ่านระบบออนไลน์ (แจ้งข่าวจาก ... (25 มี.ค. 2563)
หยุดการแพร่กระจายเชื้อโรค (เจลล้างมือ เจลแอลกอฮอล์) การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอลฟันท์ติก หมู่... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอลฟันท์ติก หมู่... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอลฟันท์ติก หมู่... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอลฟันท์ติก หมู่... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน (ครั้งที่3) (03 มี.ค. 2563)
ใบสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน... (28 ม.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกต... (28 ม.ค. 2563)
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (27 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การที่กรมป่าไม้ได้ขอความร... (08 พ.ค. 2563)  

การป้องกันตนเอง ให้ปลอดภ... (07 เม.ย. 2563)  

โครงการจิตอาสา ทำความดี ด... (07 เม.ย. 2563)  

การป้องกันและเฝ้าระวังการ... (07 เม.ย. 2563)

ซ้อมบำรุงความชำรุดโคมไฟฟ้... (27 มี.ค. 2563)

ข่าวประชาสัมันธ์การยื่นขอ... (25 มี.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจ... (20 มี.ค. 2563)

โครงการยกระดับธนาคารต้นไม... (17 มี.ค. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (17 มี.ค. 2563)

ประมวลภาพงานพิธี (17 มี.ค. 2563)

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตำ... (17 มี.ค. 2563)

เรื่องความรู้ COVID19 (17 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พ... (17 มี.ค. 2563)

มอบรถเข็น ให้แม่คำดี ทองเ... (17 มี.ค. 2563)

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย... (17 มี.ค. 2563)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (17 มี.ค. 2563)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ... (17 มี.ค. 2563)

หยุดการแพร่กระจายเชื้อโรค... (17 มี.ค. 2563)

เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม... (24 ต.ค. 2562)

เชิญชวนชาวตำบลโคกจาน " หิ... (04 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม (17 เม.ย. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่6 (17 เม.ย. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่9 (17 เม.ย. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่11 (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9 (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 11 (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563ไตรมาศ2 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 ) (07 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563ไตรมาศ1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 )... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ4 (กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 ) (14 ม.ค. 2563)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (11 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน 2562 (18 ก.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (03 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2562 (01 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (17 ก.ย. 2561)
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรฏาคม 2561 (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (14 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (20 ก.ค. 2561)
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม2560 (09 ม.ค. 2561)
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2560 (09 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรส... (12 ก.พ. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (22 ธ.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแห... (11 ส.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (สอบ... (04 ส.ค. 2560)
ภาคผนวคแนบท้ายประกาศ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โค... (16 พ.ค. 2556)
ประกาศการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โคกจาน) (16 พ.ค. 2556)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (06 มิ.ย. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th