Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
 ประวัติความเป็นมาโดยย่อของตำบลโคกจาน

                      ตำบลโคกจานตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2406    ประมาณ  150  ปีมาแล้ว  ราษฎรส่วนมากอพยพมาจาก ตำบลสะพือ ตำบลตระการ    ตำบลโคกจาน  มาอาศัยอยู่บ้านตูม (ปัจจุบันบริเวณสถานีตำรวจภูธรโคกจานและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน)  ซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งหมู่บ้าน  เพราะเป็นที่ราบเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์  เหมาะที่จะใช้ในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี  ผู้นำชุมชนคนแรกคือ นายเพชร  บุญมั่น  (มีตำแหน่งขุนครุฑิการโคกคาม) ได้แยกหมู่บ้านเป็น  3 หมู่   ต่อมาหมู่บ้านเกิดโรคระบาดชาวบ้านเชื่อกันว่ามีผีปอบมากิน  สมัยนั้นชาวบ้านเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมาก  สาเหตุมาจากมีชาวพม่า (สมัยนั้นเรียกว่า กุลา)  เข้ามาค้าขายในหมู่บ้าน  จึงทำให้มีจารย์คนหนึ่ง (อุปสมบทแล้วได้รับกองบุญ  1  กอง  เรียกว่า จารย์) นำชาวบ้านอพยพมาอยู่ที่บ้านโคก   และเรียกตามชัยภูมิคือ โคก +  จารย์   โดยการเขียนหนังสือสมัยก่อน ขอให้อ่านออกและตรงตัวได้ก็พอ  ส่วนความหมายนั้นยังไม่ครอบคลุมก็เลยเขียน  "จาน"   มาตลอดโดยไม่มีการแก้ไข   ต่อมาเมืองตระการถูกยกเลิกเนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่อพยพหนีไปอยู่อำเภอพนา  ก็ได้แยกการปกครองขึ้นอีก   ส่วนหนึ่งโดยตั้งเป็นตำบลขุหลุ   เป็นอำเภอตระการพืชผลอยู่ในปัจจุบัน  ผู้นำชุมชนคนที่ 2  ของตำบลโคกจานคือ  นายแหลม (ท้าวคำชมภู) ได้มีการแยกหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 - 5   ผู้นำชุมชนคนที่  3  นายพร  จรลี  ได้มีการแยกหมู่บ้าน หมู่ที่  6 – 7  ผู้นำชุมชนคนที่ 4  นายลือ  มณีกรรณ์  ได้มีการแยกหมู่บ้าน  หมู่ที่  8 – 9  ผู้นำชุมชน  คนที่  5   นายแสวง  คืนดี   ได้มีการแยกหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 ,11 และ 12  คนที่ 6 นายวิเชียร   พิมพกันต์  และคนที่ 7 นายผจญ  มณีกรรณ์  เป็นกำนันตำบลโคกจานคนปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th