Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
 ประวัติความเป็นมาโดยย่อของตำบลโคกจาน

                      ตำบลโคกจานตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2406    ประมาณ  150  ปีมาแล้ว  ราษฎรส่วนมากอพยพมาจาก ตำบลสะพือ ตำบลตระการ    ตำบลโคกจาน  มาอาศัยอยู่บ้านตูม (ปัจจุบันบริเวณสถานีตำรวจภูธรโคกจานและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน)  ซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งหมู่บ้าน  เพราะเป็นที่ราบเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์  เหมาะที่จะใช้ในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี  ผู้นำชุมชนคนแรกคือ นายเพชร  บุญมั่น  (มีตำแหน่งขุนครุฑิการโคกคาม) ได้แยกหมู่บ้านเป็น  3 หมู่   ต่อมาหมู่บ้านเกิดโรคระบาดชาวบ้านเชื่อกันว่ามีผีปอบมากิน  สมัยนั้นชาวบ้านเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมาก  สาเหตุมาจากมีชาวพม่า (สมัยนั้นเรียกว่า กุลา)  เข้ามาค้าขายในหมู่บ้าน  จึงทำให้มีจารย์คนหนึ่ง (อุปสมบทแล้วได้รับกองบุญ  1  กอง  เรียกว่า จารย์) นำชาวบ้านอพยพมาอยู่ที่บ้านโคก   และเรียกตามชัยภูมิคือ โคก +  จารย์   โดยการเขียนหนังสือสมัยก่อน ขอให้อ่านออกและตรงตัวได้ก็พอ  ส่วนความหมายนั้นยังไม่ครอบคลุมก็เลยเขียน  "จาน"   มาตลอดโดยไม่มีการแก้ไข   ต่อมาเมืองตระการถูกยกเลิกเนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่อพยพหนีไปอยู่อำเภอพนา  ก็ได้แยกการปกครองขึ้นอีก   ส่วนหนึ่งโดยตั้งเป็นตำบลขุหลุ   เป็นอำเภอตระการพืชผลอยู่ในปัจจุบัน  ผู้นำชุมชนคนที่ 2  ของตำบลโคกจานคือ  นายแหลม (ท้าวคำชมภู) ได้มีการแยกหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 - 5   ผู้นำชุมชนคนที่  3  นายพร  จรลี  ได้มีการแยกหมู่บ้าน หมู่ที่  6 – 7  ผู้นำชุมชนคนที่ 4  นายลือ  มณีกรรณ์  ได้มีการแยกหมู่บ้าน  หมู่ที่  8 – 9  ผู้นำชุมชน  คนที่  5   นายแสวง  คืนดี   ได้มีการแยกหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 ,11 และ 12  คนที่ 6 นายวิเชียร   พิมพกันต์  และคนที่ 7 นายผจญ  มณีกรรณ์  เป็นกำนันตำบลโคกจานคนปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjan09@gmail.com

www.kokjan.go.th