Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
แผนดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน นโยบายคุ้มเครองข้อมูลส่วนบุคคล
27 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 256ุุ6 รอบ 6 เดือน
23 พ.ย. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2565)
23 พ.ย. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2566
16 พ.ย. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565
07 ต.ค. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565
03 ต.ค. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน
30 ก.ย. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2566-2570
20 พ.ค. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน
17 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th