Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การปฎิบัติงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน การดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยง 64
01 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สถิติการให้บริการในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564
12 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2563
30 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
27 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
26 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
26 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
26 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แผนดำเนินงานประจำปี 2562
25 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน มาตรการป้องกันการรับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjan09@gmail.com

www.kokjan.go.th