Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
การปฎิบัติงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ก.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานผลคะแนนการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
20 ก.ค. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แบบการลงโทษทางวินัย ก.อบต.อุบลราชธานี ๒๕๖๖
30 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
30 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2565
30 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
28 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน o24การดำเนินตามนแผนบริหารงานบุคคล
28 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ข้อ34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร
28 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ข้อ35รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร
26 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)
26 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน o41 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th