Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ซ้อมบำรุงความชำรุดโคมไฟฟ้าสาธาณะ

25 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ข่าวประชาสัมันธ์การยื่นขอรับเงินคืนประกันการใช้ไฟ ผ่านระบบออนไลน์ (แจ้งข่าวจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตระการพืชผล) เนื่องด้วยสถานการณืระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

20 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ผู้บริหาร/พนักงาน รวมพลังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID -19 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัส และ กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงาน อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศุนย์ 1669 ศุนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

17 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน หยุดการแพร่กระจายเชื้อโรค (เจลล้างมือ เจลแอลกอฮอล์) การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

17 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โคกจาน ประจำปี 2563

17 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีการสำรวจและการขึ้นทะเบียนสุนัข แมว การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าใ

17 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

17 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน มอบรถเข็น ให้แม่คำดี ทองเกลี้ยง หมู่ที่ 4 บ้านไร่ดง

17 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาชุมชน 2564 และ หน่วยภาษีเคลื่อนที่ อบต. โคกจาน

17 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน เรื่องความรู้ COVID19

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th