Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 ส.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา

07 ส.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประเพณฯีแห่เทียนพรรษา ตำบลโคกจาน

12 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

07 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

30 มิ.ย. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ขอเชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

21 มิ.ย. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายชื่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลโคกจาน

15 มิ.ย. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ชุมชน 6 โรคที่มากับฤดูหนาว

15 มิ.ย. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

15 มิ.ย. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

14 มิ.ย. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th