Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2567
ถึง
30 เม.ย. 2567
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
01 เม.ย. 2567
ถึง
30 เม.ย. 2567
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ณ 31 มีนาคม 2567
01 เม.ย. 2567
ถึง
01 ต.ค. 2568
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
12 มี.ค. 2567
ถึง
12 มี.ค. 2567
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน การสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ. 67
11 ม.ค. 2567
ถึง
11 ม.ค. 2567
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค 2566 เดือน ธ.ค 2566)
11 ม.ค. 2567
ถึง
11 ม.ค. 2567
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค 2566
11 ม.ค. 2567
ถึง
11 ม.ค. 2567
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย 2566
26 ธ.ค. 2566
ถึง
26 ธ.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
03 ก.ค. 2566
ถึง
31 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สร้างห้องน้ำบริเวณศาลานาบุญม.7
03 ก.ค. 2566
ถึง
31 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หอกระจายข่าว ม.8
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th