Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต
12 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศรายชื่่อเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ
12 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ตำบลโคกจาน ประจำปี 2561
09 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศ การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน ตำบลโคกจาน 2560
05 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศ รายงานผล
05 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานด้าน รับ - จ่าย 1 เม.ย. - 30 มิถุนายน 2560
05 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศ รายงานแสดงผลดำเนินงานรับ-จ่าย 1 เม.ย - 30 มิถุนายน 60 ไตรมาส 3
05 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ( ปีงบประมาณ 2560-2563)
04 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการเคลื่อนที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2560
04 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ตรวจสอบควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-6021 โทรสาร : 0-4529-6021 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th