Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ก.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?_mode=read&ebookColum=6199#/page/5
02 ก.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน file:///C:/Users/SAMSUNG1/Desktop/21083114203701.pdf ข้อมูลข่าวสารราชการเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
13 ส.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางในการติดตั้งคาวบอย หมู่ที่ 1
13 ส.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางในการติดตั้งคาวบอย หมู่ที่ 3
13 ส.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งรั้วคาวบอย หมู่ที่ 1 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 ส.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ร่างขอบเขตงาน TOR ติดตั้งรั้วคาวบอย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกจาน
13 ส.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติ้ดตั้งรั้งคาวบอย หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และร่าง TOR ขอบเขตงาน
02 ส.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศแนวทางปฏิบัติงานของราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
14 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรุ้ในการป้องกันโรคติดเชื่อ ไวรัส โคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัย ปี 2563
14 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย โคกจาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjan09@gmail.com

www.kokjan.go.th