Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 มิ.ย. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน บทสรุปผู้บริหาร ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.โคกจาน
13 มิ.ย. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานผลการตรวจรับรองมาตราฐานการปฏิบัติรตาชการ 4 ด้าน
12 มิ.ย. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก่้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) 2559
12 มิ.ย. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก่้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงครั้งที่ 4 ) 2559
12 มิ.ย. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก่้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงครั้งที่ 5 ) 2559
25 ม.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ระยะเวลาการสอบสวนวินัย ๒๕๕๙
23 ม.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น(บริหารระดับกลาง)
20 ม.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายประโยชน์ตอบแทน (เงินรางวัลประจำปี)
10 ม.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง
06 ก.ค. 2559 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2559 ตำบลโคกจาน วันที่ 18 ก.ค. 59

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-6021 โทรสาร : 0-4529-6021 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th