Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศ เรื่อง มาตราทางคุณธรรมและจริยธรรมข
13 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประมวลจริยธรรม
13 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองทองถิ
13 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการเดด็กจมน้ำ
07 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานประชุม สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 2566
07 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานการประชุมสมัยที่/วิสามัญ 2566
07 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานการประชุมสมัย 2567
13 พ.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพการในเขต อปท.
05 เม.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ที่ 2 เดือน ม.ค. 67 ถึง มี.ค 67
01 เม.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th