Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ส.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
05 ส.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
31 ก.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์
23 ก.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่3 เม.ย ถึง มี.ย 62
03 ก.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.โคกจาน สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 045429344 หรือเว็บไซต์ อบต. www.kokjan.go.th
02 ก.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
28 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๓
28 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน 2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง 2562 ครั้งที่1
28 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน 3.กำหนดเวลามาปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน 2562
28 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน นโยาบายการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th