Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ก.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศใช้แผนการใช้พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ครั้งที่ 3/2566)
12 ก.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
19 ก.ค. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2564-2566 (Cฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2566
30 มิ.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ขอเชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
22 มิ.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 -12
21 มิ.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มอาชีพภายในตำบล
21 มิ.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายชื่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลโคกจาน
21 มิ.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศเปิดประชุมปี 2566
21 มิ.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศปิดประชุมสมัยที่ 1
21 มิ.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศสมัยประชุมปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th