Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ก.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์
12 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงฉบับที่ 3
31 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานนะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
31 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2
31 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประชุมคณะกรรมการทำงานปรับปรุงทบทวนบทบาทภารกิจ อบต.
14 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน คำสั่งการมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.
07 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ต.ค. ถึง ธ.ค. 61
07 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่2 2ม.ค. ถึง มีค. 62
22 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ อบต. โคกจาน
22 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด อบต. โคกจาน 1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 62
Responsive image