Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ก.พ. 2561
ถึง
07 ก.พ. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานการแสดงผลดำเนินงานรายรับ รายจ่าย ปี2561 ไตรมาส 1 1 ต.ค -31 ธ.ค. 2560
07 ก.พ. 2561
ถึง
07 ก.พ. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานการแสดงผลดำเนินงานรายรับ รายจ่าย ปี2561 ไตรมาส 1 1 ต.ค -31 ธ.ค. 2560
07 ก.พ. 2561
ถึง
07 ก.พ. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบ 2561 ไตรมาส 1 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2560
09 ม.ค. 2561
ถึง
09 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม2560
09 ม.ค. 2561
ถึง
09 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2560
25 ธ.ค. 2560
ถึง
25 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ย 60
04 ธ.ค. 2560
ถึง
04 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใรอบเดือน ตุลาคม 2560
12 ต.ค. 2560
ถึง
12 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน 2560
05 ต.ค. 2560
ถึง
05 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 2560
20 ก.ค. 2560
ถึง
20 ก.ค. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-6021 โทรสาร : 0-4529-6021 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th