Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 พ.ค. 2562
ถึง
07 พ.ค. 2562
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ม.ค. 62
07 พ.ค. 2562
ถึง
07 พ.ค. 2562
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.พ 2562
24 ธ.ค. 2561
ถึง
24 ธ.ค. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม2561
20 พ.ย. 2561
ถึง
20 พ.ย. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
02 ต.ค. 2561
ถึง
02 ต.ค. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 61
02 ส.ค. 2561
ถึง
02 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 61
08 มิ.ย. 2561
ถึง
08 มิ.ย. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561
04 มิ.ย. 2561
ถึง
04 มิ.ย. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2561
18 เม.ย. 2561
ถึง
18 เม.ย. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มี.ค. 2561
21 มี.ค. 2561
ถึง
21 มี.ค. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th