Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ข้อบัญญัติ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 พ.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรารบจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 ต.ค. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
10 ส.ค. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
23 ก.ย. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ 2566
10 ส.ค. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
05 พ.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565
05 พ.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน 1.คำแถลงงบประมาณ 65
05 พ.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน 2.คำแถลงงบประมาณ65
05 พ.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน 3.คำแถลงงบรายจ่าย 65
05 พ.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน 4.หลักการและเหตุผล 65
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th