Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ในจุดเสี่ยงเขตพื้นที่ตำบล

12 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน จุดบริการประชาชนและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ อบต. โคกจาน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรโคกจาน (ช่วงวันวันที่ 28 ธ.ค 2564 ถึง วันที่ 4 ม.ค. 2565)

09 ธ.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แบบยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบต. 64

09 ธ.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน คู่มือ การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่ยหรือผู้บริหารท้องถิ่น

15 พ.ย. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ว่าด้วยเรื่อง..... การลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด

15 พ.ย. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายใน 17 พ.ย.64 เหลือเพียง 3 วันเท่านั้น

15 พ.ย. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน เครื่องหมาย❌ที่เป็นลักษณะบัตรดี และบัตรเสีย

15 พ.ย. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน 3 ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. ขอบคุณ กกต. #สำนักประชาสัมพันธ์กกต #สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

05 ต.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน การจัดตั้งประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

16 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน จดหมาย ข่าว ประชาสัมพันธ์ โควิด2019 ย่างเข้า 2021 จะมาก็แจ้งก่อนมา จุดพักคอย สถานที่กักกันตัว

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjan09@gmail.com

www.kokjan.go.th