Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน จดหมาย ข่าว ประชาสัมพันธ์ โควิด2019 ย่างเข้า 2021 จะมาก็แจ้งก่อนมา จุดพักคอย สถานที่กักกันตัว

16 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สถานที่กักกันและจุดพักคอย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ร่วมกับ รพ.สพ. ฝ่ายปกครองท้องที่โคกจาน เว็บไซต์ อบต.โคกจาน

16 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ ออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 2019

16 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แนวทางการรักษาโรคลัมปีสกิน รักษาตามอาการที่พบ

16 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ศูนย์พักคอยโควิดแห่งที่ 2

16 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน กำลังใจจาก นพ ทวีศิลป์ สู่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ชาวตำบลโคกจาน ณ. จุดพักคอย ตำบลโคกจาน

16 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน จุดพักคอยตำบลโคกจาน จุดที่ 1 และ จุดที่ 2

16 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน บริจาคเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค จุดพักคอย ตำบลโคกจาน

13 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ความว่า "รักเอยรักแม่ ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้ เร่งพากเพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjan09@gmail.com

www.kokjan.go.th