Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 มี.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประเมินความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

08 ก.พ. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประชาคมระดับตำบล 2566

02 ก.พ. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำสบู่สมุนไพร ✍️ ณ กศน. ตำบลโคกจาน และ อบต.โคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

25 ม.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีฃบประมาณ 2566

24 ม.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีฃบประมาณ 2566

17 ม.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวจกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2566

16 ม.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

16 ม.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน จุดตรวจให้บริการประชาชน 2566

12 ม.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน วันเด็กแห่งชาต 2566

11 พ.ย. 2565
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th