Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 เม.ย. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการจัดกิจกรรมวันครอบครัว และวันสงกานต์ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี2561

18 เม.ย. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ครงการอบรมการให้ความรู้ด้านไฟป่าและการระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี2561

04 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประชุมสัญจร ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ศาลากลางบ้านนาตาล ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

28 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน อ.บ.ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล สร้างฝายชะลอน้ำ@หมู่ที่ 5,6,7,8,

23 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี อบต.โใคกจาน ประจำปีงบประมมาณ 2560

23 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน เคารพธงชาติ อบต . โคกจาน

14 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดุแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.) เพื่อยกระดับการดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกในชุมชน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกน้อย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุภาพองค์การบริหารส่วยนตำบลโคกจาน

09 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการการกินการใช้สมุนไพรบ้านไร่ดงตำบลโคกจานอบรมให้กับประชาชนที่สนใจการกินการใช้สมุนไพรในการป้องกันรักษาโรค เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุภาพองค์การบริหารส่วยนตำบลโคกจาน

09 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการปรับพฤติกรรมการกินการใช้สมุนไพรบ้านไร่ดง ตำบลโคกจานอบรมให้กับประชาชนที่สนใจการกินการใช้สมุนไพรในการป้องกันรักษาโรค ดำเนินการโดยกลุ่มออมพัฒนาเศรษฐกิจบ้านไร่ดงเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุภาพองค์การบริหารส่วยนตำบลโ

06 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน หยุดการคอร์รัชั่น อบต. โคกจาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-6021 โทรสาร : 0-4529-6021 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th