Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายสุพรรณ ช่างถม
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางสาวเทียมใจ บัวผัน
ครู
Responsive image
นางสาวสุภาวณี คำศรี
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางเวณิกา สิทธิจินดา
ครู
Responsive image
นางอรจิตร แจ้งจิตร
ครู
Responsive image
นางวิราวรรณ์ เชิดชูนคร
ครู
Responsive image
นางคณารัตน์ หาระสาร
ครู
Responsive image
นางจำเนียร บุญพา
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางปิยะลักษณ์ มณีกรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวเจนจิรา หลงชิน
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวเจนจิรา ชุลีกร
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวน้ำฝน ผาชัย
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางกาญจนา โสมอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
นางปริยาณ์ ไชยชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th