Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน คำแถลงนโยบาย ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน นายปัญญากร สามทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
07 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน รายงานแสดงงบการเงิยและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
07 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน งบแสดงฐานนะการเงิน งบรายรับรายจ่าย และงบอื่นๆ ประจำปี 2564
07 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
07 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน งบแสดงฐานะการเงิน ณ.วันที่ 30 กันยายน 2564
16 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรม
15 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ข้อเสนอโครงกรฟื้นฟูเศรษกิจและสังคมผละกระทบจากโควิด 19 ขุด ลอก
15 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ข้อเสนอโครงกรฟื้นฟูเศรษกิจและสังคมผละกระทบจากโควิด 19 บ้านโนนยาง / บ้านน้อย
09 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แบบยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบต. 64
09 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน คู่มือ การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่ยหรือผู้บริหารท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjan09@gmail.com

www.kokjan.go.th