Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 เม.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ที่ 2 เดือน ม.ค. 67 ถึง มี.ค 67
12 มี.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน การสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ. 67
06 มี.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททัั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
06 มี.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
06 มี.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททัั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
05 มี.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (โดยนายกกาต์ กัลป์นันท์) ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล
14 ก.พ. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
14 ก.พ. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป้นตำแหน่งปรพเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
07 ก.พ. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
07 ก.พ. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th