Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. โคกจาน
10 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. โคกจาน
10 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษษราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
10 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษษราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
10 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษษราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต
06 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
02 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศงบแสดงการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับอื่นๆ
02 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ผลดำเนินงานการจ่ายจากเงินรายรับ
31 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ 2561
17 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-6021 โทรสาร : 0-4529-6021 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th