Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 มิ.ย. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานเรื่อง จำหน่ายคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด
22 มิ.ย. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน คำสั่งศุนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดแห่งชาติ 26 มิถุนายน ประจำปี 2565
22 มิ.ย. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ผลการดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เเพื่อสร้างการรับรู้เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดแห่งชาติ 26 มิถุนายน ประจำปี 2565
14 มิ.ย. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 37 รายการ
09 มิ.ย. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน คำสั่ง กำหนดมาตรากรควบคุมกรแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
09 มิ.ย. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประชาสัมพันรายงานการประชุม สมันวิสามัญ สมัย2 ครั้งที่ 1
09 มิ.ย. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมันวิสามัญ สมัย3 ครั้งที่ 2
09 มิ.ย. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมันวิสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 3
09 มิ.ย. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศมาตารการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
09 มิ.ย. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน บันทึกการรายงานผลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjan09@gmail.com

www.kokjan.go.th