Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายอุทิศ ภูมิลำเนา
ตำแหน่งประธานสภา อบต. โคกจาน 0625369439
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสมปอง วามะเกต
รองประธานสภา อบต.โคกจาน 0844904067
Responsive image
Responsive image
นางสมปอง วามะเกต
ส.อบต. ม.1 บ้านโคกจาน 0844904067
Responsive image
นายชะนะ โสมาบุตร
ส.อบต. ม.2 บ้านสร้างโอง 0989261140
Responsive image
นายไพบูลย์ พิม์ศรีโคตร
ส.อบต. ม. 3 บ้านโคกจาน 0837221291
Responsive image
นางวิไล ชมาฤกษ์
ส.อบต.ม.4 บ้านไร่ดง 0930530274
Responsive image
นายพลากร ลุสำเร็จ
ส.อบต. ม.5 บ้านโคกใหญ่ 0985852914
Responsive image
นางสาวปองรักษ์ วามะเกต
ส.อบต.ม.6 บ้านนาตาล 0933957129
Responsive image
นางดอกรัก เจริญรอย
ส.อบต.ม.7 บ้านโคกน้อย 0892103668
Responsive image
นายสัตยา อ่อนพา
ส.อบต. ม.8 บ้าน 0801669651
Responsive image
นายพิมพ์ ดาษดา
ส.อบต.ม.9 บ้านโนนสว่าง 0636403431
Responsive image
นายอุทิศ ภูมิลำเนา
ส.อบต.ม.10 บ้านแอมเจริญ 0625369439
Responsive image
นายวีระพงษ์ บุญเรือง
ส.อบต.ม.11 บ้านโนนยาง 0808160703
Responsive image
นางสายฝน บัวเผือน
ส.อบต.ม.12 บ้านนาเจริญ 0800055470
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjan09@gmail.com

www.kokjan.go.th