Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายอำนาจ บุญราศรี
ตำแหน่งประธานสภา อบต. โคกจาน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายคำม้วน สมชาติ
รองประธานสภา อบต.โคกจาน
Responsive image
Responsive image
นายบุญนอง กานา
ส.อบต. ม.1 บ้านโคกจาน
Responsive image
นางไพบูล บุญอ่อน
ส.อบต.ม.1 บ้านโคกจาน
Responsive image
นายมุก เรือนทอง
ส.อบต. ม.2 บ้านสร้างโอง
Responsive image
นายชะนะ โสมาบุตร
ส.อบต. ม. 2 บ้านสร้างโอง
Responsive image
นายอำนาจ บุญราศรี
ส.อบต. ม.3 บ้านโคกจาน
Responsive image
นายอมรเดช เกษียร
ส.อบต. ม. 3 บ้านโคกจาน
Responsive image
นายปลาด ศุภกิจ
ส.อบต.ม.4 บ้านไร่ดง
Responsive image
นายวิรัตน์ ลุนพรม
ส.อบต.ม.4 บ้านไร่ดง
Responsive image
นายประยงค์ ธนูผาย
ส.อบต. ม.5 บ้านโคกใหญ่
Responsive image
นายสนอง เกษียร
ส.อบต.ม.5 บ้านโคกใหญ่
Responsive image
นางสาวปองรักษ์ วามะเกต
ส.อบต.ม.6 บ้านนาตาล
Responsive image
นายอุดม ริเริ่ม
ส.อบต.ม.7 บ้านโคกน้อย
Responsive image
นายอำนาจ บุญราศรี
ส.อบต.ม.7 บ้านโคกน้อย
Responsive image
นางพิศมัย บุตรโส
ส.อบต. ม.8 บ้านน้อย
Responsive image
นายพิมพ์ ดาษดา
ส.อบต.ม.9 บ้านโนนสว่าง
Responsive image
นายคำม้วน สมชาติ
ส.อบต.ม.10 บ้านแอมเจริญ
Responsive image
นางอำพล ราชแทน
ส.อบต.ม.10 บ้านแอมเจริญ
Responsive image
นายลำพู เจริญรอย
ส.อบต.ม.11 บ้านโนนยาง
Responsive image
นายสำลี ชุลีกร
ส.อบต.ม.11 บ้านโนนยาง
Responsive image
นายมัย ทำธุระ
ส.อบต.ม.12 บ้านนาเจริญ
Responsive image
นายบุญเสียน แก้วก้อน
ส.อบต.ม.12 บ้านนาเจริญ
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjan09@gmail.com

www.kokjan.go.th